Rahtiliikenne ylsi taas hyvään tulokseen

Turun satama tarjoaa tavaraliikenteelle nopean ja sujuvan oikotien Itämeren tärkeimpiin satamiin ja toimivan yhteyden kaukomaiden markkinoille vieville valtamerilinjoille. Sataman vahvuus on säännöllinen ja tiheä linjaliikenne, mikä tuo kuljetusaikatauluihin joustavuutta ja vahvistaa toimitusvarmuutta.

Liikenne ja logistiikka

Linjaliikenteen pääreitit suuntautuvat Itämeren yli Skandinaviaan ja Keski-Eurooppaan. Tukholmaan on neljä lähtöä päivittäin, ja lisäksi Tanskaan ja Norjaan lähtee alus kerran viikossa. Laivat Saksaan liikennöivät viikoittain, ja säännöllinen linjaliikenne ulottuu myös Englantiin, Alankomaihin sekä Pohjanmeren valtamerisatamiin.

Vuonna 2021 Turun sataman tavaraliikenne pysyi vuonna 2020 saavutetulla hyvällä tasolla. Sataman kautta kulki rahtia yhteensä hiukan runsaat 2,4 miljoonaa tonnia, mikä jakautui lähes puoliksi viennin ja tuonnin kesken. Suuryksikköliikenteessä kulki rekkoja ja trailereita vuoden aikana noin 125 000, mikä pienestä pudotuksesta huolimatta oli edelleen hyvällä tasolla. Edellisen vuoden tavoin hyvää tulosta edesauttoivat Viking Linen ja Tallink Siljan päätös keskittää Ruotsin liikennettään Turun satamaan sekä Huoltovarmuuskeskuksen koronapandemian aikainen tuki tärkeimpien satamien toiminnalle.

Alkaneen vuoden 2022 näkymät Turun sataman tavaraliikenteessä ovat positiiviset. Suomen talous on selviytynyt pandemiasta suhteellisen hyvin ja tavaraviennin arvo kasvoi lähes 19,8 prosenttia vuonna 2021. Viennin ja tuonnin odotetaan kasvavan edelleen, mikä heijastuu suoraan teollisuuden ja kaupan merikuljetusten määrään.

Turun sataman rahtiliikenteelle kasvuodotuksia luo myös Skandinavian reittimme lisääntyvä kapasiteetti. Maaliskuun alussa liikennöinnin aloittanut Viking Glory kasvattaa Turun ja Tukholman välisen reittimme kaistametrimäärää merkittävästi sitä edeltäneeseen Amorellaan verrattuna. Lisäystä on noin 60 prosenttia, eli Viking Linen Turun aamuvuoron kaistamäärä kasvaa 900 metristä 1 500 metriin. Kapasiteetin kasvun yhdessä muiden Turun sataman tavaraliikenteelle tarjoamien etujen kanssa uskotaan ohjaavan yksikköliikennettä Turkuun muista satamista.

Suomen ulkomaankaupan kehityksen myötä Turun satama odottaa kasvua myös ro-ro- ja projektikuljetuksissa. Finnlines, Mann Lines ja Baltic Line Finland tarjoavat hyvien yhteyksien lisäksi myös vahvaa erikoisosaamista vaativimpienkin merikuljetusten luotettavaan ja turvalliseen operointiin. Varustamojen rinnalla Turun Satama on vahvistanut kilpailukykyään palvelujen ja toimintojen jatkuvalla kehittämisellä ja tarjoaa erinomaiset resurssit sekä vientiteollisuuden että maahantuonnin logistiikkapalveluihin.

Merkittävänä osana palvelujen kehittämistä saatettiin vuoden 2021 aikana loppuun sataman nosturiliiketoiminnan uudelleenjärjestely. Tehdyllä yrityskaupalla Sataman nosturipalvelut siirtyivät Turku Stevedoring Oy:lle, joka tarjoaa luotettavat ja joustavat nosturipalvelut kaikille satamassa toimiville operaattoreille ja varustamoille. Tehty ratkaisu on osoittautunut onnistuneeksi ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palvelun laatuun. Samalla nosturipalvelujen myynti on vapauttanut Satamalle resursseja Sataman oman ydintoiminnan kehittämiseen, mikä koituu kaikkien asiakkaiden ja yhteistyökumppanien eduksi.

Vuoden 2021 aikana saatiin valmiiksi myös Silja Linen kenttäalueen uudistus. Tehty uudistus täyttää tavoitteensa eli helpottaa ja nopeuttaa niin raskaan liikenteen kuin henkilöautojen siirtymistä aluksiin ja niistä pois. Kenttäalueen uudet järjestelyt vapauttavat samalla tilaa uudelle Ferry Terminal Turulle, joka yhdistää vuodesta 2026 alkaen Viking Linen ja Tallink Siljan toiminnot yhteen yhteiseen terminaaliin.

Lähivuosina lisäkasvua Turun sataman tavaraliikenteeseen odotetaan myös uusien laivayhteyksien tuomana. Koronapandemiankin aikana yhteydenpito erityisesti Puolan suuntaan on jatkunut aktiivisena. Keskustelujen perustana on Turun ja Gdynian kaupunkien vuonna 2019 solmima aiesopimus, jonka tavoitteena on säännöllisen rahti- ja matkustajalaivaliikenteen avaaminen Turun ja Gdynian välille. Uusi suora ja säännöllinen linjalaivayhteys Turusta Puolaan avaisi nopean ja koko läntisen Suomen elinkeinoelämää tukevan reitin syvälle Eurooppaan. Vahvassa talouskasvussa olevan Puolan lisäksi yhteys toimisi porttina Keski- ja Etelä-Euroopan markkinoille niin vientiä kuin tuontia ajatellen.

Lue koko vuosikertomus 2021 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Jarmo Piironen