Ferry Terminal Turku etenee Rambollin ohjauksessa

Ramboll CM Oy on paljon vartijana Turun Sataman Ferry Terminal Turku -hankkeessa. Suomen suurin rakennuttamisen ja kiinteistökonsultoinnin asiantuntija astui mukaan FTT-hankkeeseen jo projektin alkuvaiheessa, kun Turun Satama Oy solmi sen kanssa syyskuussa 2021 sopimuksen hankkeen projektinjohto- ja valvontapalveluista.

Palvelusopimuksen myötä Ramboll ja Turun Satama avasivat projektitoimiston Turun satamaan.
Liikenne ja logistiikka

Vuosien 2021 ja 2022 aikana pääpaino on hankinnoissa ja suunnittelussa, minkä jälkeen vuonna 2023 paino siirtyy toteutukseen.

– Palvelusopimuksen mukainen tehtäväkenttämme kattaa sekä teknisen, taloudellisen että aikataulullisen projektinhallinnan. Hankintojen ja urakoitsijoiden kilpailuttamisen sekä suunnittelun ohjauksen ja valvonnan lisäksi vastuullamme ovat myös muun muassa turvallisuus ja riskienhallinta. Tavoitteena on turvata hankkeen sujuva eteneminen yhteistyössä Turun Sataman hanketiimin kanssa, tiivistää projektin vetäjänä toimiva Tommi Tervo.

”Ramboll hoitaa Ferry Terminal Turku -projektin projektinhallinnan niin tekniseltä, taloudelliselta kuin aikataululliselta puoleltakin”, kuvaa projektinvetäjä Tommi Tervo.
Projektin johdossa vahvaa infrarakentamisen osaamista

Varsinaisen terminaalirakennuksen lisäksi projektinjohtopalvelut sisältävät myös laiturirakentamisen sekä kenttäalueiden ja satama-alueen liikennejärjestelyt. Tällä hetkellä hankkeen eri osa-alueista vastaa kymmenkunnan asiantuntijan ydintiimi.

– Ferry Terminal Turku on suurimpia käynnissä olevista hankkeistamme ja samalla yksi haastavimpia. Siksi olemme koonneet projektin ydinryhmän hankkeen vaatimaa erityisosaamista ja kokemusta painottaen. Omien osaajiemme lisäksi työllistämme myös eri alojen ulkopuolisia asiantuntijoita. Alusta alkaen pidimme tärkeänä saada mukaan myös turkulaisvoimia ja tässäkin olemme onnistuneet, Tommi Tervo toteaa.

Terminaalirakentamisen projektipäällikkönä toimii Heikki Salpaoja ja projekti-insinöörinä Karoliina Suominen. Laituri- ja kenttäalueiden projektipäällikkö on Tommi Tervo ja muun tiimin muodostavat projekti-insinööri Saara Valtonen sekä suunnittelun ohjauksesta ja valvonnasta vastaava Jarno Lähdeviita. Arto Heikkilä huolehtii turvallisuudesta ja riskienhallinnasta ja aluesuunnittelun asiantuntijana toimii Pekka Ala-Tuuhonen. Omien alojensa asiantuntemusta tiimiin tuovat hankintatehtävissä Juha Aro ja kustannusvalvonnassa Tiina Mäkynen.

Rakennusvaihe nostaa esiin suurimmat haasteet

Vaativa projekti on käynnistynyt suunnitellusti ja ensimmäisenä on alkamassa uuden pistolaiturin rakentaminen. Laituritöiden aloitus tapahtuu jo heinäkuussa, ja samalla vastaan tulevat rakentamisen suurimmat haasteet.

– Rakennusaikaisena haasteena ovat töiden yhteensovittaminen laituri- ja terminaalitöissä sekä työaikaiset liikennejärjestelyt. Kaikki työt on tehtävä sataman toiminnan ja laivaliikenteen ehdoilla, huomioiden erityisesti alusten lyhyt kääntöaika Turun satamassa. Lisäksi toimitaan lähellä asutusta, jolloin melu- ja muut ympäristövaikutukset on minimoitava ja liikenteen sujuvuus huomioitava myös satama-alueen ulkopuolella. Omat haasteensa tuo myös maailmanpoliittinen tilanne. Ukrainan sota ja sitä seuranneet pakotteet ovat uhka muun muassa rakentamisessa tarvittavan teräksen ja muiden materiaalien saatavuudelle samaan aikaan, kun niiden hinnat ovat nousseet, Tommi Tervo muistuttaa.

Oma projektitoimisto tehostaa yhteistyön sujuvuutta

Palvelusopimuksen myötä Ramboll ja Turun Satama avasivat projektitoimiston Turun satamaan. Läsnäolo satamassa koetaan tärkeäksi sekä rakennustöiden valvonnan että sujuvan tiedonsiirron takia. Tommi Tervon mielestä Ferry Terminal Turun kokoluokkaa edustavassa projektissa on tärkeää pitää tilaajat ja muut toimijat jatkuvasti ajan tasalla. Tapaamisia on viikoittain ja tarvittaessa useamminkin – yhteydet ovat avoinna 24/7.

– Olemme Turun Satama Oy:n kanssa samalla puolella pöytää ja toimimme heidän edunvalvojanaan projektin kaikissa vaiheissa. Toki olemme samassa veneessä myös kaikkien muiden hankkeeseen osallistuvien kanssa, sillä tavoitteemme on yhteinen: toimiva ja tehokas terminaalikokonaisuus, joka täyttää sille asetetut tavoitteet pitkälle tulevaisuuteen.

Teksti: Kari Ahonen
Kuvat: Markku Koivumäki

Ramboll

  • Perustettu Tanskassa 1945
  • Suomessa vuodesta 1962
  • 300 toimipistettä 35 maassa
  • 16 000 asiantuntijaa, joista 2 500 Suomessa
  • Liikevaihto 1,8 mrd€, Suomessa 240 m€