Varastopalvelujen kysyntä jatkui korkeana

Turun sataman laivaliikenteelle tuottamia palveluja täydentävät nykyaikaiset varastointi- ja terminaalipalvelut, jotka vastaavat sekä pitkäaikaisen varastoinnin että nopearytmisen jakelutoiminnan tarpeisiin. Satamayhtiöllä on yli 800 000 neliömetriä kenttätiloja satamalaitureiden läheisyydessä ja noin 100 000 neliömetriä sisävarastotilaa satamassa sekä siihen liittyvällä logistiikka-alueella.

Liikenne ja logistiikka

Vuoden 2021 aikana tilojen käyttöaste oli korkea edellisen vuoden tavoin ja kysynnän uskotaan kasvavan edelleen. Vastauksena kasvavaan kysyntään Turun Satama on valmistellut tilainvestointeja, joihin liittyviä neuvotteluja on käyty eri yhteistyökumppanien kanssa.

Yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista on Turun Satama Oy:n tytäryhtiö Turun Vapaavarasto Oy, jonka tarjonta täydentää Turun sataman varasto- ja logistiikkapalveluja. Yhtiössä on menossa vahva kehitysvaihe, jossa korostuvat erilaiset varastoinnin yhteydessä tarjottavat operatiiviset palvelut. Palvelukonseptin laajenemisen myötä Turun Vapaavarasto tulee tarjoamaan innovatiivisia, yhä enemmän digitalisaatioon perustuvia lisäarvopalveluja niin varastointiin kuin tuotteiden valmistukseen ja viimeistelyyn.

Uusien palvelujen kehittämisen rinnalla Turun Vapaavarasto jatkaa investointeja uusiin tiloihin. Jo kesällä 2022 on Vapaavaraston tontille nousemassa uutta kylmää varastotilaa noin 6 000 neliömetrin verran, minkä lisäksi investointiohjelmassa on myös yhden lämpimän hallin rakentaminen. Jo tällä hetkellä Turun Vapaavarasto pystyy palvelemaan kaikkia turvallista ja luotettavaa varastointia tarvitsevia yrityksiä. Nykyaikaista hallitilaa löytyy kaikille tuotteille elintarvikkeista elektroniikkaan, sekä jäähdytettynä, lämmitettynä että lämmittämättömänä. Vapaavaraston tiloja hyödyntävät myös muun muassa telakkateollisuuden alihankkijat tuotteidensa loppujalostukseen ja viimeistelyyn. Lisäksi Turun Vapaavarasto tarjoaa mahdollisuuden tullivapaaseen varastointiin sekä valmisteverottomaan alkoholivarastointiin.

Lue koko vuosikertomus 2021 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Jarmo Piironen