Satamassa turvallisuus on yhteinen asia

Satamaturvallisuus koostuu monista osa-alueista, joiden kokonaishallinnan avulla suojataan ihmisiä, aluksia ja omaisuutta sekä ympäristöä onnettomuuksilta, vahingoilta ja rikolliselta toiminnalta. Turvallisuudella on tärkeä rooli osana Turun Sataman asiakaspalvelua, joten sitoutumista turvallisuusajatteluun on vahvistettu niin oman organisaation kuin yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Alkaneena vuonna tavoitteena on tiivistää yhteistyötä yhä edelleen muiden turvallisuusalan toimijoiden kanssa.

Vuosikertomus

Turun Sataman turvallisuustyötä ohjaavat merenkulun kansainvälinen ISPS-säännöstö sekä sataman oma turvallisuussuunnitelma. EU-komission ISPS-tarkastus kohdistui Turkuun lokakuussa 2021. Koronapandemian seurauksena vuodella viivästynyt tarkastus suoritettiin kahdessa ryhmässä, joista toinen ryhmä kävi läpi sataman ISPS-dokumentaatiota sekä tarkasti sataman alueella sijaitsevat aidat, portit, opasteet ja muut rakenteet. Toinen tarkastusryhmä keskittyi satamassa tuolla hetkellä laiturissa olleisiin aluksiin tarkastaen niiden asiakirjat. EU-komission tarkastus kesti neljä päivää, ja kohdistui tarkemmin sataman viidestä satamarakenteesta kolmeen. Suoritettua tarkastusta hyödynnetään sekä uuden terminaalin rakentamisen eri vaiheissa että terminaalin tulevissa turvaratkaisuissa.

Satama-alueen turvallisuuden tehostamiseksi tehtiin vuoden 2021 aikana monia uudistuksia. Yksi keskeisistä asioista oli turvakysymysten nostaminen entistä vahvemmin esiin ja satama-alueella liikkuvien sitouttaminen sääntöjen noudattamiseen. Huomiota kiinnitettiin muun muassa huomioliivien käyttöön ja ajonopeuksiin. Nopeusvalvontaa varten satamaan asennettiin kamerat ja oikeihin ajonopeuksiin ohjattiin myös satama-alueen pohjukkaan sijoitetulla näyttötaululla. Opastusta ja kyltitystä uusimalla helpotetaan uusien kuljettajien asiointia satamassa ja vähennetään turhaa ajoa satama-alueella. Lisäksi parannettiin laituri- ja nosturialueiden turvallisuutta tavoitteena poistaa turha liikenne operaatioiden ajaksi. Turvallisuushavaintojen ilmoittamista varten otettiin käyttöön oma sähköpostiosoite.

Satama-alueen ympärivuorokautiseen valvontaan tarkoitetun kamerajärjestelmän uusimista jatkettiin. Vuonna 2021 järjestelmään lisättiin lukuisia viimeisintä sukupolvea edustavia kameroita. Sataman järjestelmässä hälytykset tulevat suoraan kameroilta, joissa olevat lämpötunnistimet erottavat luvattomilla alueilla liikkuvat ihmiset. Kaikista tapahtumista saadaan myös kuvatallenteet, mikä mahdollistaa tarvittaessa tapahtumien jatkoselvitykset yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Lue koko vuosikertomus 2021 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Pauliina Roti