Turun kehätien parantamishanke etenee toiseen rakennusvaiheeseen

Turun kehätien parantamishanke Kauselan ja Kirismäen välillä etenee toiseen rakennusvaiheeseen. Hankkeen toisessa vaiheessa työt keskittyvät osuudelle Kausela–Pukkila ja valtatien 10 välille kehätie–Kaarinantie. Työt käynnistyvät kesällä 2020 ja ne valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.

Kuva: VÄYLÄ (R. Korpela / Sweco)
Ajassa

Toisen rakennusvaiheen suurimpia työkohteita ovat Aurajoen ylittävien siltojen korjaaminen ja rakentaminen, Kauselan eritasoliittymän parantaminen sekä valtatie 10:n parannustyöt välillä kehätie–Kaarinantie. Kehätie tullaan rakentamaan nelikaistaiseksi Kauselan ja Pukkilan välillä.

Hankkeen toiselle vaiheelle on myönnetty 59 miljoonan euron määräraha valtion vuoden 2019 lisätalousarviosta. Myönnetyn määrärahan ansiosta hanke saadaan toteutettua kerralla valmiiksi ja ensimmäisessä vaiheessa toteutettava Kirismäen eritasoliittymä voidaan rakentaa tavoitetilan mukaisena.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakennustyöt välillä Kausela–Kirismäki käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja valmistuvat vuonna 2021.

Toisen rakennusvaiheen keskeisiä työkohteita ovat:
  • Kausela–Pukkila-osuuden nelikaistaistaminen
  • Kauselan eritasoliittymän parantaminen
  • Aurajoen siltojen korjaus ja rakentaminen
  • Valtatien 10 parannustyöt välillä kehätie–Kaarinantie.