Ympäristötyön tavoitteena hiilineutraalius

Vuonna 2023 sataman ympäristötyössä korostuivat ilmastomuutoksen torjuntaan tähtäävät toimenpiteet, joilla pyritään hiilineutraaliuteen niin omassa toiminnassa kuin meriliikenteessä.

Vuosikertomus

Sataman omaa ilmastotyötä ohjaa sitoutuminen Turun kaupungin ilmastosopimukseen. Turku valittiin keväällä 2022 mukaan EU:n 100 hiilineutraalin kaupungin missioon, jossa sitoudutaan tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Osana tavoitetta Turku kutsui mukaan alueen yrityksiä ja muita toimijoita allekirjoittamaan omat ilmastositoumuksensa osana ilmastokaupunkisopimusta. Turun Satama on yksi yli kahdestakymmenestä Turun alueen toimijasta, joka on ilmoittautunut mukaan allekirjoittamalla ilmastositoumuksen. Allekirjoituksellaan satama sitoutuu paitsi Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteen toteuttamiseen ja päästövähennyksiin myös viestimään organisaationsa ilmastoteoista, toimimaan ilmastotyön esikuvana sekä osallistumaan Turun ilmastojoukkueen toimintaan.

Tukholman satamat, Turun Satama ja Viking Line käynnistivät yhteistyön vihreän merikäytävän luomiseksi Turun ja Tukholman välille. Virallisesti hankkeesta sovittiin helmikuussa 2024, kun osallistujat allekirjoittivat aiesopimuksen vihreän merenkulkukäytävän perustamisesta viimeistään vuonna 2035. Tavoitteena on siihen mennessä olla täysin vapaa fossiilista alkuperää olevista kasvihuonepäästöistä. Yhteistyö tulee toimimaan innovatiivisena jalustana skaalautuvien ratkaisujen kehittämiseksi fossiilisista polttoaineista irtautumiseen, mikä mahdollistaa vihreän merenkulun Tukholman ja Turun välillä. Projektin aikana yhteistyökumppanit tulevat asteittain vähentämään hiilidioksidipäästöjään ja työskentelevät täysin fossiilivapaan kuljetuskäytävän kehittämisen eteen. Yhteistyötä voidaan laajentaa myös pitkällä tähtäimellä sisältämään muita merenkulkuelinkeinon tärkeitä sidosryhmiä, muita keskeisiä satamia, tavaranomistajia ja huolintaliikkeitä.

Sataman oman ajoneuvokaluston päivittäminen sähköautoiksi eteni edelleen. Vuoden aikana kaikki sataman henkilöautot on vaihdettu sähköautoiksi kuten myös pakettiautot. Muissa työkoneissa ja autokalustossa on siirrytty käyttämään uusiutuvaa dieseliä.

Sataman asiakkaille on rakennettu 20 sähköautojen latauspaikkaa, joihin osa sähköstä tuotetaan aurinkoenergialla. Suunnitelmissa on myös latauspaikan toteuttaminen raskaan liikenteen sähköajoneuvoille sataman rekkaparkkiin.

Satamaliikenteen päästöjen seuraamiseksi otettiin käyttöön automaattinen päästölaskentajärjestelmä. Uusi järjestelmä tuottaa reaaliaikaista tietoa sekä satamassa olevien alusten että satama-alueen porttien kautta kulkevan ajoneuvoliikenteen päästöistä.

Satamatoiminnan päästöt ilmaan, CO2 [t/a]
Lue koko ympäristöraportti 2023 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Jarmo Piironen