Satamakonsernin hyvä tuloskunto jatkui 2023

Ajassa

Turun Satama Oy on Turun kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiön toimialana on satamainfrastruktuurin ylläpito sekä siihen liittyvä muu palvelu- ja vuokrausliiketoiminta. Turun Satamakonserniin kuuluvat emoyhtiö Turun Satama Oy sekä sen tytäryhtiö Turun Vapaavarasto Oy.  Turun Vapaavarasto Oy on tuontiin ja vientiin erikoistunut varasto- ja logistiikkayritys, jonka koko alueella on tullivarasto I-status. Yhtiön toimialana on harjoittaa vapaavarastointiliikettä ja varastologistiikkaa.

Turun Satamakonsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 26,6 miljoonaa euroa ja liikevoittoa kertyi 6,0  miljoonaa euroa. Hyvään tulokseen vaikuttivat emoyhtiön poistomassan pieneneminen, säästöt henkilöstökuluissa, rahoitustuotot sekä tytäryhtiön onnistuneet uusasiakashankinnat. Emoyhtiö Turun Satama Oy:n liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 22,4 miljoonaan euroon, missä laskua oli 8,3 prosenttia. Tytäryhtiö Turun Vapaavaraston vuosi oli hyvä. Liikevaihto kasvoi aktiivisen uusasiakashankinnan ansiosta 23,4 prosenttia 4,3 miljoonaan euroon.

Satamakonsernin investoinnit olivat yhteensä 4,5 milj. euroa. Tärkeimmät investoinnit olivat Ferry Terminal Turku investointikokonaisuuteen liittyvät suunnittelutyöt sekä Pernon meriväylään tehty perusparannustyö.

Liikevaihto ja liikevoitto, miljoonaa euroa
Investoinnit, miljoonaa euroa
Vuodesta 2024 odotetaan edellisen vuoden kaltaista

Globaalin talouden näkymät vuodelle 2024 ovat epävarmat, vaikka suhdanteen arvioidaan inflaation hidastumisen ja korkojen laskun myötä kääntyvän suotuisammaksi ensi vuoden aikana.

Turun Satama Oy:n rahti- ja matkustajamäärien arvioidaan pysyvän vuoden 2023 tasolla.

Ferry Terminal Turku -investoinnin kokonaisrahoitukseen haettiin omistajalta uusi päätös alkuvuodesta 2023. Satamayhtiö joutui kuitenkin Ferry Terminal Turku -asemakaavaan tulleen valituksen takia keskeyttämään hankkeen oikeuskiistan vuoksi. Turun hallinto-oikeus hylkäsi päätöksessään valituksen ja hankkeen suunnittelua päästiin jatkamaa asemakaavan saatua lainvoiman 16.12.2023. Projektin arvioidaan tällä hetkellä valmistuvan vuoden 2027 aikana.

Tytäryhtiö Turun Vapaavaraston ja varastointipalvelujen kysynnän näkymät ovat hyvät. Vahvan kasvuvuoden jälkeen yhtiön liikevaihdon kasvun odotetaan asettuvan nykyiselle tasolle ja taloudellinen rakenne pyritään pitämään nykyisellä erinomaisella tasolla.

Lue koko vuosikertomus 2023 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Jarmo Piironen