Henkilöstölle kiitokset kestävyydestä ja joustavuudesta

Alan ammattilainen

Turun Satama toteuttaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa, jossa korostuvat osaamisen, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Näissä saavutetut tulokset näkyvät myönteisesti sekä vuoden 2023 aikana toteutettujen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyystutkimusten tuloksissa.

Sataman Ruotsin liikenteessä tapahtuneet muutokset johtivat hallinto-osaston muutosneuvottelujen käynnistämiseen alkuvuonna 2023. Neuvottelut olivat osa kustannussäästöpakettia tilanteessa, jossa Sataman taloudelle tärkeä Ruotsin liikenne väheni neljänneksellä. Neuvottelut saatiin päätökseen tammikuussa 2023 ja niiden lopputuloksena hallinnon organisaatiota kevennettiin viidellä henkilöllä sekä henkilöstön työtehtäviä optimoitiin. Osaston uudelleen organisointi tapahtui sujuvasti ja vuoden aikana toiminta asettui nopeasti uusiin uomiinsa.

Keväällä 2023 toteutettiin myös operatiivisen osaston uudet työaikajärjestelyt, jotka tulivat mahdollisiksi osaston koko henkilöstön siirryttyä saman katon alle. Uusi työaikamalli tehostaa erityisesti sataman kunnossapidon toimintaa, koska kahteen työvuoroon siirtyminen mahdollistaa nopeamman reagoinnin eri vuorokauden aikoina eteen tuleviin tarpeisiin.

Henkilöstön hyvinvointia, motivointia ja sitoutumista Turun Satama vahvistaa monipuolisilla henkilökuntaeduilla. Erilaisten virike-etujen sekä̈ työterveyshuoltoa täydentävän terveysvakuutuksen lisäksi käytössä̈ ovat muun muassa Föli-työmatkakortit ja työsuhdepolkupyörät. TYKY-toiminnassa vuoden kohokohtia oli virkistyspäivä Rymättylän Herrankukkarossa.

Sataman sisäistä viestintää varten otettiin käyttöön sisäinen viestintäkanava KOMPASSI. Kompassi palvelee koko organisaatiota sisältäen muun muassa kaikki sisäiset tiedotteet ja toimintaohjeet sekä työaikaseurannan. Lisäksi Kompassiin pystyy perustamaan projektikohtaisia verkkotyötiloja, mikä helpottaa projektien johtamista ja seurantaa.

Vuoden lopulla Eezy Flown kanssa toteutetun asiakaskyselymme tavoitteena oli muun muassa tunnistaa vahvuudet ja kehittämisalueet asiakaskokemuksessa sekä mahdollistaa asiakkaille yhteistyön kehitys mielipiteiden ja näkemysten esilletuomisen kautta. Kiitosta saivat edellisten vuosien tapaan Sataman palveluhalukkuus ja joustavuus sekä henkilöstön ammattitaito. Satama koetaan hyvin yhteistyöhakuiseksi kumppaniksi, joka huomioi asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Henkilöstö, henkilöä

Turun Satama Oy:n palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 44 työntekijää. Vuoden lopussa emoyhtiön palveluksessa oli 39 henkilöä, joista vajaa puolet Sataman hallinnossa. Vuoden aikana satamayhtiöstä eläköityi kolme työntekijää, joiden tilalle rekrytoitiin uutta henkilöstöä satamapalveluihin. Koko satamakonsernin palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 67 vakituista henkilöä.

Lue koko vuosikertomus 2023 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Jarmo Piironen