Uusi matkustajaterminaali on digitaalisessa muodossaan jo lähes valmis

Yksityiskohtainen kolmiulotteinen tietomalli auttaa Turun sataman matkustajaterminaalin suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa.

Ajassa

Liikumme Turun sataman uuden matkustajaterminaalin valoisassa ja avarassa odotusaulassa. Yksi klikkaus ja eteemme avautuvat välikaton alla kulkevat ilmastointikanavat, sprinkler-putket, sähköhyllyt ja valaisimet. Toinen klikkaus ja pääsemme tutkailemaan tarkemmin rakenteita ja niihin putkille tehtyjä reikävarauksia.

Uutta terminaalia ei ole vielä ryhdytty rakentamaan, mutta voimme ottaa siihen tuntumaa rakennuksesta tehdyn tietomallin avulla.

– Tietomallissa kaikki suunnitelmat, jotka olivat takavuosina erilaisissa papereissa, ovat digitaalisessa muodossa yhdessä paikassa nähtävillä, Antti Hämäläinen selittää. Hän toimii tietomallinnuksen erikoisasiantuntijana rakennetun ympäristön konsultti- ja suunnittelutoimisto Sweco Finland Oy:ssa.

Tieto kulkee ja avautuu visuaalisessa muodossa

Hämäläinen kertoo, että yhdistetyssä tietomallissa arkkitehtisuunnitelmaan liitetään esimerkiksi rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmat. Tulos esitetään 3 D -muodossa.

– Tieto on kaikkien helposti kaikkien saatavissa, mikä sujuvoittaa ja tehostaa niin suunnittelua kuin rakentamistakin. Kun tietomalliin tehdään suunnitelmamuutoksia, piirustukset ja muut malliin liittyvät dokumentit päivittyvät kerralla automaattisesti.

Kun ennen suunnitelmissa vaikkapa yhden pilarin paikkaa siirrettiin hieman, tästä aiheutuvat muutokset piti kirjata manuaalisesti useisiin piirustuksiin ja dokumentteihin. Tämä aiheutti paljon työtä ja lisäsi virheiden mahdollisuutta.

– Tärkeää on myös, että visuaalinen tietomalli antaa kokemuksen, miltä kohteessa ihan oikeasti näyttää. Sen avulla pääsee liikkumaan kätevästi vaikkapa tilasta toiseen, Hämäläinen korostaa.

Uuden matkustajaterminaalin tietomallista suunnittelutieto löytyy visuaalisessa muodossa yhdestä paikasta. (Arkkitehtuuri: PES-Arkkitehdit; rakenne-, LVI- ja sprinklerisuunnittelu: Sweco; sähkösuunnittelu: Rejlers; geosuunnittelu: Maanpää Geo.)
Tietomallista voi tarkastella esimerkiksi terminaalin rakenne- ja LVI-tietoja.
Apua myös käytön aikana

Tietomallista on hyötyä myös silloin, kun rakennus on jo käytössä.

– Tietomallia voidaan käyttää huollon ja ylläpidon tukena, sillä sen avulla löytyvät kätevästi vaikkapa tiedot talotekniikan koneista ja putkien reiteistä. Tulevaisuudessa tietomallit ovat apuna myös silloin, jos rakennukseen tuodaan vaikkapa uusia teknisiä järjestelmiä tai sitä laajennetaan.

Matkustajasataman uuden terminaalin tietomalli tehdään niin yksityiskohtaiseksi, että sen perustalle voidaan rakentaa tulevaisuudessa myös, jos niin halutaan, digitaalinen kaksonen.

– Digitaalinen kaksonen on rakennus digitaalisessa muodossa. Sen avulla voidaan tarkastella vaikkapa rakennuksen eri alueiden olosuhteita, lämpötiloja ja ilmanvaihtoa, tehdä erilaisia simulaatioita sekä etsiä talotekniikkaan ideaalisäätöjä.

Tietoa myös ympäristöstä

Hämäläisen mukaan tietomallit ovat nykyään apuna kaikissa isoissa rakennuskohteissa.

Turun sataman uudessa matkustajaterminaalissa spesiaalia on se, että siihen yhdistetään myös aluesuunnitelmia eli tietomalleja esimerkiksi tontin infrasta ja laiturirakenteista.

– Aluesuunnitelmat kertovat, missä kulkevat vaikkapa viemäröinnit ja sähköjohdot ja minkälaiset ovat maaston muodot ja korkoasemat. Ne visualisoivat ja konkretisoivat myös sitä, miten rakennus sopii ympäristöönsä.

Hankkeen tietomallikoordinaattorilla on työnsä puolesta jo nyt poikkeuksellisen hyvä tuntuma tulevaan matkustajaterminaaliin. Miltä se siis vaikuttaa?

– Minusta se on upea. Tyylikäs, toimiva ja fiksuilla suunnitteluratkaisuilla toteutettu. Jokainen yksityiskohta on tarkkaan mietitty, hän kiteyttää.

Teksti: Matti Välimäki
Kuvat: Markku Koivumäki

Terminaali valmistuu vuonna 2027

Turun Sataman uuden matkustajaterminaalin pää- ja arkkitehtisuunnittelija on PES-Arkkitehdit Oy. Se voitti arkkitehtuurikilpailun ehdotuksellaan ORIGAMI. Kilpailun tuomaristoa miellytti erityisesti ehdotuksen poikkeuksellisuus, ilmaisuvoima, lennokkuus ja liike. Terminaalin arkkitehtuuri perustuu vinoihin kolmiomaisiin pintoihin, teräksen, lasin ja alumiinin leikkiin. Muodossa on merellistä symboliikkaa joka tuo mieleen lohen kyljen tai teräslaivan.

Turun sataman uuden matkustajaterminaalin rakennuslupahakemus on laitettu vireille ja tavoitteena on, että rakennustyöt alkaisivat tämän vuoden lopussa. Terminaalin on tarkoitus valmistua vuonna 2027.