Asiakkaamme kokevat Turun Sataman luotettavana, joustavana ja vastuullisena – Henkilöstömme ammattitaito edelleen selvä vahvuutemme

Toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn yhdessä Eezy Flown kanssa ja kyselyyn vastasi 75 asiakasta ja yhteistyökumppaniamme. Vastaajista 68 % oli suoria asiakkaitamme ja 32 % asiakkaiden asiakkaita. Valtaosalla (91 %) asiakassuhde satamaamme oli kestänyt yli 10 vuotta.

Ajassa

Tutkimuksen tavoitteina oli muun muassa tunnistaa asiakaskokemuksen vahvuudet ja kehittämisalueet, kuvata tärkeimmät kehityssuunnat ja muutokset edellisiin tutkimuksiin verrattuna ja antaa asiakkaille mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä ja ehdotuksensa yhteistyön kehittämiseksi.

Suurin osa vastaajista käyttää Turun satamaa maantieteellisen sijainnin ja sopivien kohdesatamien vuoksi. Vuosi sitten toiseksi yleisimpänä syynä olivat laivojen sopivat aikataulut.

Valtaosa vastaajista arvostaa sataman henkilöstön ammattitaitoa

Suositteluvalmius on edelleen korkea ja vastaajista 57 % suosittelisi Turun Satamaa yhteistyökumppanina. Tämän vuoden NPS-arvo oli 51. Kokonaistyytyväisyys Turun Sataman toimintaan oli noussut viime vuodesta, ollen nyt 3,28 (3,20 v. 2021).

Sataman henkilöstön ammattitaitoa pidetään korkeana ja tulos on edelleen kehittynyt myönteiseen suuntaan. Jopa 96 % vastaajista kokee henkilöstön ammattitaitoiseksi.

Eniten kiitosta saivat henkilöstön ammattitaito, palveluhalukkuus ja joustavuus, tiedottaminen ja yhteyden pito, toiminannan tehokkuus, satamavalvonnan aluspalvelut, satama-alueiden turvallisuus (vartiointi ja kulunvalvonta) ja vaakapalvelut. Palvelut kuljettajille on noussut kaikista arvioitavista asioista eniten. Tyytyväisyys asioiden järjestykseen on pysynyt aika samana kuin vuosi sitten.

Yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä

Yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä erityisesti aluspalveluiden, markkinoinnin ja viestinnän sekä sataman johdon kanssa.

Kaikissa arvioiduissa osa-alueissa (asiakaspalvelu, sataman yleiskuva, sataman tekninen taso ja Turun Satama Oy:n asiakaspalvelu) oli myönteistä kehitystä.

Satama-alueen sisäisiin liikennejärjestelyihin ja satama-alueiden turvallisuuteen (vartiointi ja kulunvalvonta) oltiin selvästi entistä tyytyväisempiä. Yksittäisistä osa-alueista kehitettävää löytyy varastosuojien kunnossa.

Suorassa asiakasyhteydessä olevat ovat selvästi tyytyväisempiä. Päivittäin asioivien tyytyväisyys on selvästi noussut. Ne, jotka käyttävät myös muita satamia, ovat nyt selvästi tyytyväisempiä. Viime kerralla asia oli toisin päin. Kokonaisuustyytyväisyys arvosanaksi tuli 3,28.

Sataman kanssa yhteistyössä toimiminen on ollut monta kertaa toiminnassa selkänoja, johon voi luottaa uusien asiakkuuksien ratkaisun löytämisessä. Yhdessä kehittäminen sekä molemminpuolinen keskusteluyhteys on ollut aina osa ratkaisun avaimia.

Asiakkaat kuvaavat meidät luotettavana, joustavana ja vastuullisena yhteistyökumppanina

Vastaajat kokevat edelleen, että Turun Satamaa kuvaavat ennen kaikkea adjektiivit luotettava, joustava ja vastuullinen. Nämä ovat vahvistuneet viime vuodesta. Luotettavuus on vahvistunut entisestään: 78 % kokee toiminnan hyvin luotettavaksi. Kaupan toimialan asiakkaat pitävät satamaa luotettavimpana. Myös vastuullisuus on vahvistunut. Huolinta ja kauppa ovat nyt myönteisimmät tämän asian suhteen ja ahtaus toimialana kriittisin.

Kehitettävääkin löytyi

Uudistumiselle on edelleen odotuksia, Satamaa ei pidetä kovin modernina, vaan koetaan enemmänkin perinteiseksi. Varastosuojien kunto jää matalimmalle tasolle arvioitavista asioista.

Palvelut kuljettajille jää edelleen melko matalalle tasolle, mutta niissä on tapahtunut selvää positiivista kehitystä.

Teksti: Heli Kaijansalo
Kuva: Jarmo Piironen

Asiakastyytyväisyys 2022

  • Turun Sataman NPS on 51 ja suurin osa asiakkaista (57 %) ovat valmiita suosittelemaan Turun Satamaa yhteistyökumppanina. Henkilöstön ammattitaitoa pidetään erittäin korkeana.
  • Kokonaistyytyväisyys Turun Sataman toimintaan on korkealla tasolla ja jopa 94 % vastaajista antaa hyvän arvosanan yhteistyön sujuvuudesta. Kolmannes vastaajista on erittäin tyytyväinen.
  • Turun Sataman kanssa päivittäin asioivien tyytyväisyys on noussut sekä kokonaistyytyväisyydellä että asiakastyytyväisyysindeksillä mitattuna.
  • Uusien asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on matalin, mutta tyytyväisyys kasvaa, mitä pidemmän aikaa asiakkuus on kestänyt.
  • Yhteistyössä arvostetaan talouden ja hallinnon toimivuutta, palveluhalukkuutta ja joustavuutta, hyvää yhteistyötä Sataman johdon kanssa, sujuvia sopimusmenettelyitä, aktiivisuutta ja nopeutta.