Hinaajan kapteeni ei säitä säiky

Turun satamassa hinaajia kipparoiva tug master Jopi Jokivartio on työskennellyt merillä vuodesta 1982 alkaen. Alfons Håkans Oy:n palveluksessakin työvuosia on kertynyt jo yli kaksikymmentä, joten kokemusta erilaisista aluksista ja hinaustoimeksiannoista riittää.

Alan ammattilainen

Haastattelua varten tavoitimme Jopi Jokivartion varustamon vasta viikkoa aiemmin hankkimalta Hurtig-hinaajalta. 3900-hevosvoimainen 1A-luokan jäävahvistettu alus ostettiin Ruotsista tuomaan lisätehoa Alfons Håkansin länsirannikon hinaajalaivastoon.

– Tehoja tarvitaan, kun avustettavien alusten koko on kasvanut ja hinaustehtävät lisääntyneet. Turun lisäksi tarjoamme hinauspalveluja koko Paraisten ja Uudenkaupungin välisellä merialueella sekä annamme tarvittaessa virka-apua muillekin etelä- ja pohjoissuunnan satamille. Tuulimittarista näkee, milloin kannattaa varautua tavallista tiukempaan työvuoroon, sillä hinaaja lähtee liikkeelle kaikilla keleillä, Jopi Jokivartio kertoo.

Lähtövalmiudessa ympäri vuorokauden

Töitä Alfons Håkansin hinaajilla tehdään nykyään kahden viikon työvuoroissa, joita seuraa kaksi vapaaviikkoa. Työvuoron aikana ollaan lähtövalmiudessa ympäri vuorokauden, mistä syystä yöunet jäävät joskus vähiin. Ruorin lisäksi täytyy välillä tarttua myös auton rattiin, sillä kaikkien satamien hinaajat eivät ole jatkuvasti miehitettyjä. Tällöin miehistö siirtyy satamasta toiseen autokyydillä.

– Alusten miehityksessä ja pätevyysvaatimuksissa noudatetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräyksiä. Alle neljäntoista tunnin hinauksissa edellytetään kolmen hengen miehitystä, pidemmissä lähdöissä vaaditaan viisihenkistä miehistöä. Hurtigin miehistö muodostuu tällä hetkellä päälliköstä, konepäälliköstä ja yleistoimikansimiehestä.

Monipuoliset työt vaativat vahvaa ammattitaitoa

Alusten avustaminen laivareiteiltä satamaan ja takaisin muodostaa vain osan hinaajien työtehtävistä. Esimerkiksi talvikaudella murretaan jäätä satamaväyliltä ja tarvittaessa osallistutaan myös meripelastustoimintaan. Turussa töitä teettävät lisäksi Meyerin telakan hinaukset. Esimerkiksi koeajot ja uudisrakennusten siirrot vaativat jopa neljä hinaajaa, joiden yhteistoiminnan koordinointi vaatii osaamista ja ammattitaitoa kaikilta miehistön jäseniltä.

Tuulimittarista näkee, milloin kannattaa varautua tavallista tiukempaan työvuoroon.

– Avustettavien alusten koon kasvun lisäksi myös kiire on kasvanut vuosien mittaan. Linjalaivojen aikataulut ovat tiukkoja ja jo viidentoista minuutin myöhästyminen on niille iso asia. Turussa hinausten tilausaika on kolme tuntia, mutta käytännössä tieto tulevista hinauksista saadaan jo aiemmin luotsien noustessa aluksiin Utön ja Isokarin vesillä. Tällöin luotseilla ja alusten päälliköillä on enemmän aikaa päättää hinaajan tarpeesta esimerkiksi sääolosuhteiden mukaan. Ajoissa saatu tieto helpottaa hinauksen järjestämistä ja aikataulutusta, missä apuna käytetään myös alusten seurantaa.

Harrastus myös luonnon ehdoilla

Merielämän vastapainoksi Jopi Jokivartio harrastaa mehiläistarhausta kotonaan Paraisilla. Parikymmentä pesää tuottaa hunajaa purkitettavaksi ja kaupattavaksi asti.

– Kallis harrastus, mutta mielenkiintoinen. Hinaustyön kanssa mehiläistarhauksella on yhteistä luonnon ehdoilla toimiminen. Luontoäiti asettaa molemmissa ne kovimmat haasteet, joiden mukaan oma toiminta on sovitettava onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi, Jopi Jokivartio kuvaa työnsä ja harrastuksensa vaativuutta.

Teksti: Kari Ahonen
Kuvat: Markku Koivumäki