Talouskasvu vilkastuttaa Turun satamaa

Puheenvuoro

Turun sataman toiminta kehittyy myönteisesti yleisen talouskasvun vanavedessä. Suomen ulkomaankaupan elpyminen käynnistyi alkuvuonna 2017 ja talous kasvoi edelleen vuoden loppuun asti. Varsinais-Suomi nousi koko maan kasvun veturiksi ja telakkateollisuuden menestys näkyy omana yksittäisenä tekijänään myös satamamme palvelujen kysynnässä.

Ulkomaankauppa lisää tavaraliikennettä

Ulkomaankaupan piristyminen vilkastuttaa erityisesti satamamme tavaraliikennettä. Vuonna 2017 rahtia kulki satamamme kautta 2,5 miljoonaa tonnia, missä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3 prosenttia. Vientiä kertyi 1,4 miljoonaa tonnia ja tuonnin osuus oli 1,1 miljoonaa tonnia. Matkustajaliikenteen matkustajamäärässä yllettiin 3,3 miljoonaan matkustajaan, mikä on hyvin lähellä pitkäaikaista keskiarvoa.

Varustamot kasvattavat kapasiteettiaan

Merikuljetusten kasvaneen kysynnän tuloksena satamastamme linjaliikennettä harjoittavat Finnlines, Mann Lines ja Baltic Line kasvattivat rahtikapasiteettiaan uudistamalla aluskantaansa asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Kapasiteetin kasvun lisäksi uusi aluskanta parantaa kuljetusten energia- ja kustannustehokkuutta sekä ympäristöystävällisyyttä. Sama kehitys jatkuu matkustajaliikenteessä, kun Viking Line tuo Turun linjalle uuden aluksen vuonna 2020.

Satama investoi energiansäästöön

Turun Satama huomioi ympäristökysymykset jatkuvasti myös omassa toiminnassaan. Osana sitä olemme uudistaneet sataman-alueen ja varastojen valaistusjärjestelmän LED-teknologiaa hyödyntäväksi. Investointi lisää satama-alueen turvallisuutta ja vähentää merkittävästi energiankulutusta. Käytännön toimina olemme tehostaneet myös alusten jätevesien vastaanottoa sekä maasähkön tarjontaa aluksille.

Yhteistyötä meriliikenteen kehittämiseksi

Tavoitteenamme on Itämeren meriliikennettä hyödyntävän verkoston tukeminen ja edistäminen koko alueen hyväksi, ympäristön ja talouden edut yhdistäen. Tähän liittyen olemme mukana NextGen Link -hankkeessa, jossa parannetaan Turun, Maarianhaminan ja Tukholman satamien välistä meriyhteyttä vuosina 2017–2020. Hankkeeseen sisältyvät muun muassa matkustajasataman liikennejärjestelyjen parantamien, uusi rekkojen punnitus- ja mittausjärjestelmä sekä alusten automaattinen irrotus- ja kiinnitysjärjestelmä.

Olemme mukana myös DigiPort-projektissa, jonka tavoitteena on satamatoimintojen sujuvuuden ja suorituskyvyn parantaminen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien luonti. Digitalisaatioon liittyy myös Aboard-julkaisumme uudistaminen verkkomediaksi, joka palvelee sekä nykyisiä lukutottumuksia että nopeasti päivittyvän informaation tarvetta.

Toivotan hyviä lukuhetkiä ja menestyksellistä loppuvuotta.

Christian Ramberg
toimitusjohtaja
Turun Satama Oy