Turun Sataman strategia lähtee asiakkaiden tarpeista

Ajassa

Turun satama tarjoaa länsirannikon kattavimmat meriyhteydet elinkeinoelämän tarpeisiin. Sataman säännöllisen linjaliikenteen reittiverkko kattaa Ruotsin ja muiden Skandinavian maiden lisäksi Saksan ja Englannin tarjoten lisäksi sujuvat yhteydet valtamerilinjoille Pohjanmeren suursatamien kautta. Sataman nopeita meriyhteyksiä täydentävät kuuluminen Euroopan Unionin TEN-T-ydinverkkoon sekä sujuvat takamaan yhteydet kotimaassa.

Turun Satama Oy:n toiminta keskittyy Skandinavian ja Keski-Euroopan matkustajaliikennettä sekä jalostettujen tuotteiden rahtiliikennettä tukeviin toimintoihin. Ammattitaitoisella ja joustavalla toiminnallaan satama varmistaa, että matkustajat ja rahti kulkevat satamasta satamaan ajallaan, turvallisesti, joustavasti ja tehokkaasti. Hyödyntämällä uusinta teknologiaa ja uudistamalla sataman infrastruktuuria sataman tavoitteena on tehostaa laivaliikennettä ja siten tehdä Turun kautta kulkevasta liikenteestä entistä kannattavampaa. Kehitystyössä kuunnellaan asiakkaiden tarpeita, joihin satamalla on valmius reagoida tarvittaessa nopeastikin.

Kehitystyö vahvistaa kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen

Juuri nyt Turun Satamalla on käynnissä sen historian merkittävin investointi, matkustajasataman uudistava Ferry Terminal Turku -hanke. Hankkeen tavoitteena on uudistaa Turun matkustajasataman nykyaikaisen, nopeatahtisen, sujuvan ja turvallisen laivaliikenteen vaatimukset täyttäväksi merikeskukseksi. Mittava hanke sisältää uuden matkustajaliikenteen yhteisterminaalin lisäksi merkittäviä uudistuksia laiturirakenteisiin, kenttäalueisiin ja liikennejärjestelyihin sekä satama-alueella että kaupungin katuverkossa. Myös matkustajasatamaan johtava rautatie siirtyy uudelle reitille. Uuden terminaalin valmistuminen mahdollistaa alusliikenteen määrän kasvun esimerkiksi uusia laivalinjoja avaamalla sekä tarjoaa puitteet risteilyliikenteen kehittämiselle. Päämääränä on, että terminaali liikenneyhteyksineen on käytössä vuonna 2027.

Sataman toiminnan tehostamisessa digitalisaatiolla on merkittävä rooli. Osana matkustajasataman uudistamista on jo otettu käyttöön alusten automaattinen irrotus- ja kiinnitysjärjestelmä. Tämän automooring-laitteiston ohella digitalisaatiota hyödynnetään laajalti liikenteen ohjauksessa sekä satama-alueen turvallisuuden valvonnassa. Paikannus- ja mobiiliteknologioiden hyödyntäminen satamassa sujuvoittaa koko kuljetusketjun toimintaa ja automaation sekä robotisaation avulla voidaan tehostaa lastinkäsittelyä ja parantaa työturvallisuutta satamassa.

Vastuullisuustyössä panostetaan ympäristöön ja turvallisuuteen

Tehokkuuden ja luotettavuuden rinnalla Turun Sataman toimintaa ohjaa vastuullisuus. Ympäristötyössä Turun Satama on toimialansa edelläkävijöitä, jonka tavoitteena on minimoida satamatoiminnan ympäristövaikutukset. Pitkäjänteinen työ on tuottanut myös tuloksia. Esimerkiksi satamatoiminnan hiilijalanjälki on pienentynyt selkeästi, ja nyt yhteisenä tavoitteena Turun kaupungin kanssa on hiilineutraalius vuoteen 2029 mennessä. Myös Saaristomeren suojelemiseksi on tehty erilaisia toimia, joista tärkein on ruoppausmassojen meriläjityksistä luopuminen ja siirtyminen maaläjitykseen. Ympäristöasioissa tehdään aktiivista yhteistyötä varustamojen ja muiden sataman toimijoiden sekä muun muassa Tukholman sataman kanssa.

Vastuullisuus kattaa myös satamaturvallisuuden ja varautumisen mahdollisiin poikkeustilanteisiin. Sataman turvallisuussuunnitelmien ja ohjeistuksen tavoitteena on riskien ennaltaehkäisy, mutta koulutuksen ja harjoitusten avulla valmistaudutaan myös nopeaan ja tehokkaaseen reagointiin uhkien realisoituessa. Oman organisaation turvallisuusosaamisen lisäksi panostetaan viranomaisyhteistyöhön ja sen kehittämiseen.

Sataman rooli osana Turun kaupunkia korostuu edelleen

Turun kaupunki ja satama ovat kasvaneet ja kehittyneet rintarinnan jo vuosisatojen ajan. Erottamattomana osana kaupunkia Turun Satama on tuottanut ja tuottaa edelleen merkittävästi lisäarvoa sekä kaupungille, elinkeinoelämälle että kaupungin asukkaille. Tänä päivänä satama-alue on osa Turun kaupungin ydinkeskustan kehittämiskäytävää, jossa on eniten potentiaalia nykyajan vaatimusten mukaiseen kaupunkiasumisen kehittämiseen ja yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen. Ferry Terminal Turun ja sataman ympärille nousevien uusien asuinalueiden ja palvelukeskittymien myötä Turun satama tulee olemaan osa kaupungin uutta merellistä keskustaa – logistiikan, kansainvälisten risteilyalusten ja uudenlaisen kaupungin symbioosia.

Lue koko vuosikertomus 2023 (pdf)

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Jarmo Piironen