Satamapäivät tarjosivat huippukeskusteluja ja jälleennäkemisen iloa

Satamapäivät järjestettiin tänä vuonna Turussa. Tilaisuus oli siirtynyt koronatilanteen vuoksi vuodella, mutta vihdoin kokoontumisrajoitusten kevennyttyä tapahtuma päästiin toteuttamaan turvallisesti. Jälleennäkemisen riemu ja aidon osallistumisen mahdollisuus näkyivät tapahtumassa vilkkaina ja ajatuksia herättävinä keskusteluina.

Ajassa

Satamapäiviä ovat vuosittain toteuttamassa Suomen Satamaliitto ry, Satamaoperaattorit ry sekä järjestämisvuorossa oleva satama. Ohjelma koostuu asiantuntijapuheenvuoroista, keskusteluista sekä vapaista verkostoitumistilaisuuksista. Tapahtuman tavoitteena on ennen kaikkea tukea alan toimijoita tehtävissään ja tarjota uusia näkökulmia ajankohtaisista aiheista.

– Satamapäivät on järjestetty Turussa viimeksi yli kymmenen vuotta sitten. Tänä vuonna ohjelmassa oli muun muassa puheenvuoroja tulevaisuuden liikenteestä ja sujuvista kuljetusketjuista, vastuullisuudesta sekä merenkulun päästöistä, kertoo Suomen Satamaliitto ry:n toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä.

Kohti päästötöntä tulevaisuutta

Ensimmäisenä tapahtumapäivänä keskityttiin keskustelemaan merenkulun vihertymisestä, nollapäästöistä sekä aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä.

– Puhuimme ennen kaikkea satamien roolista osana sujuvia kuljetusketjuja. Tulevaisuuden päästövähennykset edellyttävät rahdin etenemistä saumattomasti kuljetusmuodosta toiseen. Satamat ovat risteyskohtia, joissa sujuvuuteen voidaan vaikuttaa muun muassa aikatauluilla, toimijoiden palveluilla sekä automaatiolla, Mäkilä listaa.

Toinen päivä Satamapäivillä keskittyi jatkuvuuden hallintaan.

– Kävimme läpi merenkulun markkinoiden kehitysnäkymiä ja lainsäädännön tulevaisuutta. Lisäksi syvennyttiin esimerkiksi geopolitiikkaan sekä muuttuvaan toimintaympäristöön. Tilaisuudessa koettiin tärkeänä keskustella tulevaisuuden näkymistä ja siitä, miten voi tietää tekevänsä kannattavia investointeja, Mäkilä kuvailee.

Networking-tilaisuudessa heräteltiin ajatuksia päätöksenteon muuttumisesta. Lisäksi keskusteltiin liikenteen vaikutuksista ihmisiin.

– Uskon, että tulevaisuudessa tullaan varmasti keskustelemaan lisää satamien vuoropuhelusta ympäröivän yhteisön kanssa. Liikenne on konkreettinen ihmisiin vaikuttava tekijä, jonka sujuvuus ja päästöttömyys on merkittävä asia, Mäkilä pohtii.

Satamapäivillä käytiin vilkasta ajatustenvaihtoa energiamurroksesta sekä liikenteen ja logistiikan roolista yhteiskunnassa.

Mäkilä on tyytyväinen Satamapäivien monipuoliseen antiin.

– Tapahtuman palaute oli positiivista ja vaikuttaa siltä, että osallistujat palasivat arkeen mukanaan uusia ja kiinnostavia ajatusmalleja. Mielestäni yhteisissä keskusteluissa nousi hienoja erilaisia näkökulmia, joiden ansiosta me kaikki saimme varmasti hyviä oivalluksia. Näistä voimme hyötyä kukin omassa työssämme. Ison kiitoksen tapahtuman onnistumisesta ansaitsevat kaikki puhujat sekä monet käytännön järjestelyistä vastanneet henkilöt, Mäkilä kiittelee.

Teksti: Hanna Alin
Kuvat: Aija Kallio

Satamapäivät 15.–16.9.2021

  • 160 osallistujaa
  • noin 20 esiintyjää
  • Teemoina ympäristö, ilmasto, päästöt, sujuva liikenne, geopolitiikka sekä muuttuva toimintaympäristö.
  • Järjestäjinä Suomen Satamaliitto ry, Satamaoperaattorit ry sekä Turun Satama Oy.