Sataman talous pysyi vakaana

Turun Satama Oy on Turun kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Satamakonserniin kuuluvat emoyhtiö Turun Satama Oy sekä sen tytäryhtiö Turun Vapaavarasto Oy. Turun Vapaavarasto Oy on tuontiin ja vientiin erikoistunut varasto- ja logistiikkayritys, jonka toimialana on harjoittaa vapaavarastointiliikettä ja varastologistiikkaa.

Ajassa

Satamakonsernin talous pysyi vakaana haasteellisesta vuodesta huolimatta. Tyydyttävään tulokseen vaikuttivat erityisesti rahtiliikenteen kasvu, oman toiminnan tehostuminen ja logistiikan varastopalveluiden hyvä kysyntä. Oma vaikutuksensa oli myös tiukalla kulujen seurannalla ja karsinnalla sekä konsernireservin tuloutuksella.

Tilikauden liikevaihto konsernissa oli 24,8 miljoonaa euroa. Satamakonsernin liikevoitoksi muodostui 4,6 miljoonaa euroa. Satamakonsernin investoinnit olivat yhteensä 6,7 milj. euroa. Emoyhtiö Turun Satama Oy:n liikevaihto pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 7,6 prosenttia laskien 21,9 miljoonaan euroon. Tärkeimmät investoinnit olivat NextGen Link -hankkeeseen liittyvien investointien jatkaminen, kameravalvontajärjestelmän uudistaminen, matkustajasataman kenttäalueiden uudistukset sekä Länsisataman kentän korotukset ja oikaisut.

Nosturiliiketoiminnan myynnistä allekirjoitettiin esisopimus 31.12.2020 Turku Stevedoring Oy:n kanssa. Myynnillä Turun Satama tavoittelee toiminnan tehostamista ja keskittymistä omaan ydinliiketoimintaansa. Liiketoimintakaupan on esisopimuksen mukaan tarkoitus toteutua 1.3.2021.

Tytäryhtiö Turun Vapaavarastolle vuosi 2020 oli hyvä, vaikka markkinoita häiritsivätkin koronapandemiasta johtuneet komponenttien saatavuusongelmat sekä tehtaiden sulkeminen maailmalla. Liiketoiminta kehittyi vuoden aikana varsinkin varastointi- ja logistiikkapalveluissa. Liikevaihtoa kertyi 2,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli noin 10,7 prosenttia.

Näkymät vuodelle 2021 epävarmoja

Vuonna 2021 talouskasvun arvioidaan hidastuvan ja jäävän runsaaseen yhteen prosenttiin. Varsinais-Suomen suurimmat tavaravirrat koostuvat meriteollisuuden, autonvalmistuksen ja koneteknologian tavaraliikenteestä sekä vähittäis- ja verkkokaupan kuljetuksista. Turun sataman tavaraliikenteen arvioidaan seuraavan yleisesti suomen vientimarkkinoiden kehitystä. Jos toimeliaisuus heikkenee, on sillä suora yhteys tuonti- ja vientiliikenteeseen tavaran kuljettamisessa.

Matkustajaliikenteen odotetaan elpyvän kesän 2021 jälkeen riippuen vallitsevan pandemian haltuun saamisesta. Sataman toiminnan kehittämisessä vuoden 2021 keskeisiä asioita ovat valmistautuminen Viking Linen uuden aluksen saapumiseen vuoden 2022 alussa ja koko matkustajasatama-alueen suunnittelun vaatimiin muutoksiin sekä oman toiminnan edelleen kehittäminen. Turun Vapaavarasto Oy:n toiminnan painopiste vuonna 2021 tulee olemaan peruspalvelujen laadun ja tehokkuuden parantamisessa.

Lue koko vuosikertomus 2020 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen