Digitalisaation avulla päästövähennyksiin

Digitalisuuden lisääminen satamatoiminnoissa vähentää koko kuljetusketjun hiilidioksidipäästöjä ja pienentää satamatoiminnan energiankulutusta. Päästöjen vähentämiseen tähtäävät sekä paikannusteknologian hyödyntäminen että automaation ja robotisaation käytön lisääminen lastinkäsittelyssä.

Ympäristö ja turvallisuus

Turun satamassa automaatiota tullaan hyödyntämään muun muassa matkustaja-alusten satamakäyntien yhteydessä. Näitä varten satamaan on tilattu alusten kiinnitystä ja irrotusta nopeuttava automooring-järjestelmä, jonka käyttö pienentää alusten polttoaineen kulutusta ja vähentää päästöjä satamakäynnin aikana. Automooring-laitteisto otetaan käyttöön Viking Linen laituripaikalla vuoden 2021 aikana.

Digitaalisuutta hyödynnetään myös sataman liikenteen ohjauksessa. Uusien porttijärjestelmien ja matkustajasataman uusien liikennejärjestelyjen avulla vähennetään ajoneuvojen tyhjäkäyntiä ja päästöjä satama-alueella.

Digitalisaatiolla vaikutetaan myös satamatoiminnan energiankulutukseen. Turun sataman sähkön kulutusta on vähennetty huomattavasti siirtymällä suurimmissa varastoissa ja kantasataman alueella LED-valaistukseen ja hyödyntämällä valaistuksen digitaalista ohjausta.

TEKSTI: Kari Ahonen
KUVA: Markku Alahäme

Lue koko ympäristöraportti 2020 (pdf).