Asiakkaamme arvostavat joustavuutta ja luotettavuutta

Teetimme yhdessä Corporate Spirit Oy:n kanssa asiakastutkimuksen, jonka tarkoituksena oli tunnistaa asiakaskokemuksen vahvuudet ja kehittämisalueet sekä edesauttaa ja kehittää Sataman henkilöstön tuottamaa asiakaskokemusta. Tavoitteenamme on luoda pohjaa strategisen asiakasnäkökulman kehittämiseksi.

Ajassa

Kysely lähetettiin 268 henkilölle, joista 85 vastasi, joten vastausprosentiksi saatiin 31,7. Vastaajista 71 % asioi vähintään päivittäin Sataman tai sen yhteistyökumppaneiden kanssa ja 86 % on käyttänyt Turkua yli 10 vuotta.

Tärkeimmät syyt käyttää Turun satamaa olivat maantieteellinen sijainti (32 %) sekä laivojen sopivat aikataulut (16 %).

Pieni satama, jolla on leveät hartiat.

Turun Satamaa arvostetaan erittäin hyvänä yhteistyökumppanina. Meitä suosittelisi 46 % vastaajista. Kriittisiä vastaajia oli 14 %.

Yhteistyöstä kysyttäessä positiivisinta palautetta saivat tekniset palvelut sekä myynti ja markkinointi. Erityisen positiivista palautetta sai myös Sataman henkilöstön ammattitaito. Kehitettävää puolestaan löytyi sataman teknisestä tasosta, kuten varastosuojien kunnosta, satama-alueen sisäisistä liikennejärjestelyistä sekä nosturipalveluista.

Tällä kertaa kysyimme myös Turun Sataman brändistä. Tulosten perusteella voimme todeta, että asiakkaiden mielestä vahvuuksiamme ovat Sataman henkilöstön korkea ammattitaito (91 % vastaajista oli tätä mieltä), palveluhalukkuus ja joustavuus sekä luotettavuus. Kehitettävä meillä sen sijaan vastaajien mielestä löytyy uudistumisessa.

Tuloksissa nousi erityisesti esiin se, että päivittäin Turun satamassa asioivat asiakasryhmät ovat kriittisempiä sataman toimintaan kuin harvemmin asioivat. Tämän eteen olemmekin jo pyrkineet tekemään toimenpiteitä muun muassa yhteisillä operatiivisilla kokouksilla ja kehittämällä ajankohtaisista asioista tiedottamista.

Lisäarvo tulee yhteistyön kautta.

Jatkamme edelleen arvojemme ja vahvuuksiemme mukaista toimintaa, vahvistaen Sataman asiakaslähtöisyyttä ja palveluhalukkuutta sekä luotettavuutta.