Christian Ramberg luottaa sataman tulevaisuuteen

Turun Sataman pitkäaikainen toimitusjohtaja Christian Ramberg siirtyi eläkkeelle syyskuun lopussa. Vuodesta 2000 alkaen Turun satamaa johtaneen Christian Rambergin kaudella Turun satamassa on tapahtunut useita merkittäviä uudistuksia ja satamatoiminta on kehittynyt monilla tavoilla. Satamayhtiön oman toiminnan lisäksi kehitystä ovat edistäneet myös varustamot, logistiikkayritykset ja muut yhteistyökumppanit – Turun kaupunkia unohtamatta.

– Pidetään Turku esillä ja portti länteen avoinna, Christian Ramberg kehottaa.
Ajassa
Sataman asema liikennevirtojen keskiössä vahvistui

Oman kautensa aikaisista tapahtumista Christian Ramberg pitää tärkeimpinä sataman vahvistunutta asemaa eurooppalaisessa liikennejärjestelmässä sekä uudistuneen aluskannan mahdollistamaa kehitystä sekä tavara- että matkustusliikenteessä.

–Turun satama on aina ollut Suomen Skandinavian liikenteen keskus ja 2000-luvulla sen asema tässä roolissa on edelleen vahvistunut. Merkittävimmin myönteiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet reittiemme tarjoamat nopeat yhteydet, linjaliikenteemme aluskannan uudistuminen ja pääsy mukaan EU:n liikennevirrat kokoavaan TEN-T-ydinverkkoon. Uusien alusten ansiosta Turun sataman pääreittien rahti- ja matkustajakapasiteetti on kasvanut ja tulee kasvamaan edelleen, Christian Ramberg kertoo.

Skandinavian liikenteen rinnalla Ramberg haluaa muistuttaa Turun sataman yhteyksistä manner-Eurooppaan. TEN-T-ydinverkossa Turun satama on osa Skandinaviasta Välimerelle asti ulottuvaa liikennekäytävää, jossa Turku sijaitsee Tukholman ja Pietarin välisellä akselilla. Ruotsin kautta Eurooppaan avautuvan yhteyden lisäksi EU-markkinoita palvelee myös Turun sataman linjaliikenne Saksaan, aina Pohjanmeren suursatamiin asti.

Liikenteen kivijalat edelleen rahti ja matkailu

–Tavaraliikenteessä kehitys näkyy vahvimmin siinä, että sataman kautta kulkee nykyään bulkkirahdin sijasta pitkälle jalostettuja teollisuustuotteita. Erityisesti ovat lisääntyneet huolellista tavarankäsittelyä vaativat raskaan teollisuuden projektikuljetukset, joiden tarvitsemiin palveluihin satama on tehnyt merkittäviä investointeja. Muutoksen ansiosta satamaan on myös rakennettu runsaasti nykyaikaista logistiikkatilaa tavarankäsittelyyn ja varastointiin yhteistyössä alan suurimpien toimijoiden kanssa. Matkustajaliikenteeseen suurimman muutoksen ovat tuoneet uudet, ympäristöystävällisemmät alukset. Nesteytettyä maakaasua (LNG) polttoaineena käyttävä Viking Grace aloitti liikenteen Turun ja Tukholman välillä vuonna 2013 ja uusi, myös LNG:tä käyttävä Viking Glory valmistuu samalle reitille vuonna 2021. Yhdessä Tallink Siljan modernien alusten kanssa ne muodostavat Turun satamalle selkeän kilpailuedun ainutlaatuisen saaristomme kanssa, Christian Ramberg kehaisee.

Ympäristöystävällisyys ja digitalisaatio kehityskohteina

Christian Rambergin toimitusjohtajakaudella satamatoiminnan ympäristövaikutukset ovat nousseet vahvasti esille ja satamassa onkin tehty määrätietoisesti työtä kestävän satamatoiminnan edistämiseksi.

–Ensimmäiset kiinteät vastaanottopisteet alusten jätevesille valmistuivat jo 1980-luvulla ja viimeisimmät vuonna 2016. Sen ansiosta Turun satamassa on valmiudet johtaa kaikkien satamassa vierailevien alusten jätevedet suoraan kaupungin viemäriverkostoon. Ympäristöperusteiset satamamaksut otettiin käyttöön 2006 ja sataman omaa energiankulutusta on vähennetty monin tavoin. Tuoreimpana osana sataman ympäristötyötä tehtiin vuonna 2018 päätös lopettaa sataman ruoppausmassojen meriläjitys. Kaikkea toimintaa ohjaa sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Viime vuosina Turun satamassa on otettu ensi askelia myös digitalisaatiossa. Konkreettisina toimenpiteinä ovat jo Länsisatamassa toteutettu porttijärjestelmän uudistus sekä uuden Viking Gloryn tuloa ennakkoiva automaattisen irrotus- ja kiinnitysjärjestelmän tilaus.

–Digitalisaatio mahdollistaa aiempaa joustavamman ja nopeamman palvelun sekä satamaturvallisuuden edelleen parantamisen. Yhdistämällä tavara- ja tietovirrat se lisää logistiikan kustannustehokkuutta ja toimintavarmuutta. Digitalisaatiosta puhuttaessa täytyy kuitenkin muistaa, että se on apuväline eikä itsetarkoitus. Loppujen lopuksi logistiikassa pätee sama perusasia kuin ennenkin: logistiikka toimii, kun oikea tavara on oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Kun digitalisaatio auttaa tässä, siihen kannattaa panostaa, Christian Ramberg korostaa.

Tulevaisuuden satama on Turun näyteikkuna

Christian Ramberg uskoo Turun sataman olevan kahdenkymmenen vuoden kuluttua hyvin toisenlainen kuin nyt. Siihen tähtää myös viime vuonna Turun Sataman, Turun kaupungin sekä Viking Linen ja Tallink Siljan kanssa solmittu aiesopimus satama-alueen kehittämisestä.

–Turussa on harjoitettu satamatoimintaa jo yli 800 vuotta, joten satamasta on tullut luonnollinen osa kaupunkilaisten elämää. Aiesopimus luo ainutlaatuiset mahdollisuudet vahvistaa tätä sidettä, kun sataman läheisyyteen syntyy uusi merellinen kaupunginosa, joka oikein toteutettuna lisää sekä kaupunkilaisten viihtyvyyttä että Turun matkailullista vetovoimaa. Kahden vuosikymmenen kuluttua Linnakaupunki on valmis ja Suomen historian museo on avautunut Turun linnan tuntumaan. Ensimmäiset matkustaja-alukset hyödyntävät jo melutonta ja päästötöntä hybriditeknologiaa ja autoliikenne soljuu sujuvasti ja turvallisesti satama-alueelta edelleen maanteille. Matka tähän saattaa tuntua pitkältä, mutta kuluneet kaksi vuosikymmentä ovat osoittaneet kuinka kehitys nopeutuu koko ajan. Turun kaupungin, Turun Sataman ja turkulaisten etu on pysyä tämän kehityksen kärjessä, Christian Ramberg muistuttaa.

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Aija Kallio