Ville Niinistö tarttui hallituksen peräsimeen

Kansanedustaja Ville Niinistö aloitti Turun Sataman hallituksen puheenjohtajana kesän kynnyksellä. Heinäkuun helteiden keskellä haastatteluun saapunut Niinistö kertoi ottaneensa tehtävän mielellään vastaan. Hänen mukaansa nyt on mitä mielenkiintoisin aika olla mukana satamatoiminnan kehittämisessä.

Puheenvuoro

– Turun Satama ei ole mikä tahansa satama, vaan tärkeä osa kansainvälisesti merkittävää varsinaissuomalaista meriklusteria. Yhteistyössä varustamojen ja logistiikka-alan toimijoiden kanssa se tuottaa ja tarjoaa monipuolisia, pitkälle jalostettuja palveluja sekä rahti- että matkustajaliikenteelle. Nykyaikaisena ja tehokkaasti johdettuna satamana Turun satamalla on erinomaiset mahdollisuudet olla tiennäyttäjä myös matkalla älysatamien aikakauteen, Ville Niinistö vakuuttaa.

Liikenteen kasvuun hyvät mahdollisuudet

Hallituksen puheenjohtaja näkee paljon kasvupotentiaalia sekä sataman matkustaja- että rahtiliikenteessä.

– Viking Linen ja Tallink Siljan Turun ja Tukholman välinen liikenne on satamalle ensiarvoisen tärkeää. Harva reittiliikenne on yhtä korkeatasoista, laadukasta ja tehokasta niin matkailijoita kuin rekkaliikennettä ajatellen. Säännöllisen liikenteen rinnalla näen mahdollisena myös sesonkiluontoisen risteilyliikenteen uusiinkin kohteisiin, kuten vaikkapa Visbyhyn ja Tallinnaan. Saaristokokemuksen yhdistäminen Tallinnan risteilyyn saattaisi olla hyvinkin vetovoimainen vaihtoehto Helsingin liikenteelle, Ville Niinistö maalailee.

Turun satamalla on edellytykset olla Suomen ja jopa Euroopan kärkeä monissa palveluissa.

Yhteistyö Tukholman kanssa avainasemassa

Hyvien Ruotsin yhteyksiensä avulla Ville Niinistö haluaa vahvistaa jo nyt aktiivista yhteistyötä Tukholman sataman kanssa.

– Turun ja Tukholman välinen yhteistyö tarjoaa luontevan reitin ja suuria mahdollisuuksia niin matkailulle kuin tavarakuljetuksille. Kauppa ja turistivirrat Skandinavian maiden välillä ja niiden kautta kasvavat. Tukholman sataman uudistukset korostavat sen asemaa Itämeren rahtisatamien joukossa, mikä heijastuu positiivisesti myös Turkuun. Yhteistyössä Tukholman kanssa Turku voi tarjota houkuttelevia paketteja myös Itämerellä operoiville risteilyvarustamoille, joiden matkustajille reitin saaristomaisemat tarjoavat ainutlaatuisia elämyksiä.

Luotsausmaksut oikeudenmukaisemmiksi

Turun sataman liikenteen kehittämistä jarruttavana tekijänä Ville Niinistö näkee nykyiset luotsausmaksut, joiden rakenteeseen hän toivoo olennaista muutosta.

– Mielestäni valtionhallinnossa tulisi miettiä uudelleen luotsausmaksujen suhdetta. Nykyaikana olisi hyvin perusteltua kerätä pääosa maksuista kiinteinä maksuina ja vähentää luotsattavan matkan pituuteen perustuvia maksuja. Turun ja Naantalin satamien merenkulun kehittäminen on koko maan etu, eikä sitä ole syytä jarruttaa epäoikeudenmukaisilla luotsausmaksuilla.

Ympäristövastuullisuus on myös kilpailuetu

Entisenä ympäristöministerinä Ville Niinistö muistuttaa, että globaalissa logistiikassa laivaliikenteellä on pienin hiilijalanjälki.

– Meri on aina ollut turkulaisille tärkeä ja siksi he vaativat satamaltaankin ympäristövastuullista toimintaa. Turun Satama on ollut ympäristövastuullisuudessa alansa edelläkävijä ja tulee olemaan sitä jatkossakin. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vastaamme ympäristöhaasteisiin huolehtien samalla Sataman liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Ympäristöystävällisyyden vaatimus muokkaa markkinoita ja muodostaa Turun satamalle vahvan kilpailuedun.

Ville Niinistö on vuonna 1976 syntynyt valtiotieteiden maisteri. Kansanedustajana hän on toiminut vuodesta 2007 alkaen ja ympäristöministerinä vuosina 2011–2014. Luonnossa liikkuvalle kahden lapsen isälle erityisen rakas on Turun saaristo.